Brojni dječaci i djevojčice okupili su se u Konjicu kako bi uživali u šarenilu, muzici i plesu Futurea festivala. Organizator Festivala je Fondacija “Out of Area”. Uz glumce i brojne kreativne radionice svi posjetitelji su mogli uživati u sadržajima. Nenad, Sandra, Haso, Adnan i Selvedin iz Zavoda, svako u skladu sa svojim interesovanjima uživao je u nekom od sadržaja.