O svim problemima sa kojima se susreće JU Zavod Pazarić u osiguravanju adekvatne zdravstvene zaštite za korisnike, sa v.d. direkotricom Mevlidom Bandić, razgovarao je generalni direktor JUDZKS dr. Muhamed Ahmić. Na sastanku održanom u Zavodu, naglašena je i važnost uspješne saradnje ovih ustanova i u vrijeme prijetnje koju donosi COVID-19.

V.d. direktorica Bandić je zahvalila direktoru Ahmiću na podršci koju su JU Domovi zdravlja KS pružali korisnicima, ističući naročito uspješno saradnju sa Domom zdravlja Hadžići, u kojem se realizira najviši broj zdravstvenih usluga za korisnike Zavoda. Naglasila je da veliki problem i za Zavod jeste nedostatak doktora medicine koji bi redovno u Ustanovi pružao primarne zdravstvene usluge korisnicima.

Direktor Ahmić je pojasnio da i mogućnost rješavanja ovog problema može se iznalaziti i kroz angažman ljekara JUDZKS, te da je neophodno održati sastanak svih zdravstvenih institucija iz Kantona Sarajevo, kao i drugih nivoa vlasti, jer veliki broj korisnika Zavoda je i iz drugih dijelova FBiH. Na taj način bi se krenulo u iznalaženje sistemskog i trajnog rješenja problema i zdravstvene zaštite korisnika JU Zavoda Pazarić.