Naši donatori 2020.

Paketi sa higijenskim proizvodima

Donacija u higijenskim proizvodima u uslovima trenutne epidemiološke situacije veoma je dobro došla u JU Zavodu Pazarić. Ovaj put, donaciju od 220 paketa sa higijenskim proizvodima obezbijedili su UNICEF i...

Novi pokloni volontera UG “Naša djeca-Our Kids u BiH”

Ugodne trenutke uz radno okupacioni tretman provest će i korisnici JU Zavoda Pazarić koji borave na lokaciji Ramići II, zahvaljujući još jednoj, u nizu brojnih poklona koje je obezbijedilo UG...

Slatki pokloni od UG “Naša djeca-Vara Barn”

Zahvaljujući dugogodišnjoj podršci UG “Naša djeca-Vara Barn” brojni su osmijesi rađali se na licima korisnika JU Zavoda Pazarić. Ovaj put, kroz realizaciju projekta kumstva ovog Udruženja najmlađi korisnicu su dobili...

Kontinuirana podrška

U cilju pružanja podrške u zaštiti od COVID 19 Federalna uprava civilne zaštite obezbijedila je vrijednu donaciju za potrebe korisnika i uposlenika JU Zavoda Pazarić. Donirana su dezinfekciona sredstva, higijenski...

Protivpožarni aparati od “DSC-a”

S obzirom da JU Zavod Pazarić vodi brigu o velikom broju korisnika veoma bitno je u svakom trenutku obezbijediti osiguravanje i svih zaštitnih mjera od požara. Zahvaljujući i donaciji “DSC”...

Donirani termometri

S obzirom da JU Zavod Pazarić kontinuirano sprovodi  aktivnosti na zaštiti zdravlja korisnika i uposlenika od COVID 19, svakodnevno se kontroliše i tjelesna tempratura. Stoga i donacija tri termometra (klinička...

Zaštitna oprema od “Helpa”

Vrijedna donacija organizacije »Help« od velikog je značaja za JU Zavod Pazarić u okolnostima pojačanih mjera zaštite od pojave i širenja virusa COVID-19. Naime, »Help« je za potrebe zaštite korisnika...

Donacija “Bosnalijeka”

Još jedna, za korisnike Ustanove vrijedna donacija. Kompanija “Bosnalijek” obezbijedila je preparate za jačanej imuniteta za djecu i omladinu Ustanove. Zahvaljujemo se ovoj Kompaniji na kontinuiranoj brizi i za zdravlje...

Nova troetažna peć i posude za transport hrane od Gradske uprave

Zahvaljujući vrijednoj donaciji Gradske uprave grada Sarajeva  uslovi za rad u kuhinji JU Zavoda Pazarić znatno su poboljšani. Naime, Gradska uprava na čelu sa gradonačelnikom Abdulahom Skakom obezbijedila je vrijednu...