Kako su naglasili studenti socijalne pedagogije sa Fakulteta Islamsih nauka, Odsjek socijalna pedagogija i duhovna skrb iz Bihaća, posjetili su Zavod Pazarić kako bi vidjeli na koji način žive i rade osobe sa intelektualnim poteškoćama u razvoju.
Direktor Zavoda, Jasmin Ćerimagić je naglasio važnost socijalnog uključivanja korisnika Zavoda, pojasnivši gostima da je cilj Zavoda, obezbijediti uslove života korisnicima kakve imaju i svi drugi ljudi koji žive van Institucije.
-Bitno je da se naši korisnici druže sa drugim ljudima, da mogu otići i na more, planinu, da svako u skladu sa svojim mogućnostima bavi se nekom aktivnošću koja ga čini sretnim i zadovoljnim i u Ustanovi-kazao je Ćerimagić.
Studenti su obišli prostorije Zavoda, interesirajući se za sve segmenete stručnog rada u Ustanovi.