Multisenzorna terapije se sprovodi u prostorijama opremljenim sa uređajima koji proizvode različite svjetlosne i zvučne efekte, a što povoljno utječe na raspoloženje korisnika sa psihosomatskim smetnjama. Ovaj vid terapije naročito daje pozitivne rezultatate kod psihijatrijskih bolesnika.