Tenderi-javne nabavke

Izvještaj o nabavkama za mart 2017

Izvještaj o nabavkama za mart 2017

Izvještaj o nabavkama za mart 2017.

Postupak bez objaviljivanja obavještenja- Potporni zid Ramici 2

Postupak bez objaviljivanja obavještenja- Potporni zid Ramici 2

PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA“ za nabavku radova- saniranja pojave kretanja tla i odvodnje podzemnih voda u Odjeljenju „Ramići 2

Izvještaj o nabavkama za februar 2017.

Izvještaj o nabavkama za februar 2017.

Izvještaj o nabavkama za februar 2017.

Izvjestaj o nabavkama za decembar 2016. i januar 2017.

Izvjestaj o nabavkama za decembar 2016. i januar 2017.

Izvještaj o nabavkama za decembar 2016. i januar 2017

Izvjestaj o nabavkama za oktobar 2016.

Izvjestaj o nabavkama za oktobar 2016.

Izvjestaj o nabavkama za oktobar 2016.

Izvještaj o nabavkama za avgust i septembar 2016

Izvještaj o nabavkama za avgust i septembar 2016

Izvještaj o nabvakama za avgust i septembar

Izvještaj o nabavkama za juni i juli 2016

Izvještaj o nabavkama za juni i juli 2016

Izvještaj o nabavkama za juni i juli 2016

Izvještaj o nabavkama za mart, april i maj 2016.

Izvještaj o nabavkama za mart, april i maj 2016.

Izvještaj o nabavkama za mart, april i maj 2016.

Poziv za dostavu pocetnih ponuda prema clanu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na ciju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na hotelske i ugostiteljske usluge

Poziv za dostavu pocetnih ponuda prema clanu 8. Zakona o javnim nabavkama BiH za usluge iz Aneksa II. dio B – Ugovori na ciju dodjelu se primjenjuje poseban režim koji se odnosi na hotelske i ugostiteljske usluge

>Poziv čl. 8- ljetovanje

Izvještaj o nabavkama za februar 2016.

Izvještaj o nabavkama za februar 2016.

Izvještaj o nabavkama za februar 2016.