Objavljuje Sabina Cajic · 18 min ·

Prostor u kojem bi sportisti JU Zavoda Pazarić trenirali sa još većom motivacijom i ambicijom, u značajno boljim uslovima, jeste fiskulturna sala koju JU Zavod Pazarić planira rekonstruirati u skladu sa Idejnim rješenjem koje je izradila kompanija “Hercing” d.o.o.


Kroz organizaciju sportskih takmičenja i adekvatnim uslovima naši talentirani sportisti imaju priliku družiti se sa vršnjacima bez poteškoća, te na taj način nastavlja se socijalizacija korisnika JU Zavoda Pazarić. S obzirom i na brojne zavidne rezultate koje ostvaruju na brojnim takmičenjima i na taj način pokazuju da su veliki ljubitelji sporta, renovirana sala će biti dodatni podsticaj za rad i uspijeh i našim teniserima, fudbalerima, atletičarima i košarkašima. Zahvaljujem se u ime korisnika i uposlenika Zavoda, Kompaniji “Hercing” d.o.o. na čelu sa direktorom Emirom Sadžakom koja je donirala usluge izrade Idejnog projekta za fiskulturnu salu, uz želje da i budućnosti uz uspješno poslovanje, ova Kompanija ostane prepoznatljiva i po društveno odgovornom poslovanju.