Studijskom posjetom studenti Islamskog pedagoškog fakulteta Zenica još jednom su pokazali veliki interes za sve aspekte organizacije rada i života JU zavodu Pazarić.
Ispred fakulteta na razmjeni iskustava, upoznavanju sa radom Ustanove, te druženju sa korisnicima zahvalili su se profesori Muharem Adilović i Elma Begagić.
Kako su naglasili saradnja sa Zavodom je bitna jer studenti i kroz studijske posjete Ustanovi u kojoj je organizovan život za tako veliki broj ljudi sa poteškoćama u razvoju mogu na pravi način steći određena znanja kako u praksi se sprovodi briga, stručni tretmani i podrška ovoj populaciji.
Pored lokacije Resnik, studenti su obišli i Lokaciju Ramići, te na taj način imali priliku vidjeti sproveden projekat socijalne inkluzije odnosno deinstitucijalizacije Ustanove.
Sa korisnicima su se družili studenti II godine Odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje, te studenti IV godine Odsjeka za socijalnu pedagogiju ovog Fakulteta.